Hoolekogu koosolek

Hoolekogu koosolek toimub 6. detsembril kell 17:30.

Päevakord:

  1. Kooli arengukava 2024-2026 läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli arengukava ning selle muudatuste kohta.
  2. Koolisöökla töö monitooring.
  3. Muud küsimused.