Kohtla-Järve Slaavi Põhikool kuulutab välja konkursi koolipsühholoogi ametikoha täitmiseks