B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 31. mai 2022. a;

B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 31. mai – 2. juuni 2022.a;


matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022. a;


valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022. a;


valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) 
14.–15. juuni 2022.a;


Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10