• B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik)
  20. mai 2024. a;

  B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline)
  20. –22. mai 2024. a;

  matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024. a;

  valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise/saksa (kirjalik)
  12. juuni 2024. a;

  valikeksam inglise/saksa (suuline) 12.–14. juuni 2024.a;

  Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.