• B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik)
  1. mai 2023. a;

      B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline)

  1. mai, 29. –30. mai 2023. a;
  • matemaatika (kirjalik) – juuni 2023. a;
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise/saksa (kirjalik)
  1. juuni 2023. a;

valikeksam inglise/saksa (suuline)  12.–13. juuni 2023.a;

 

Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.