B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 25. mai 2021. a;
B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 25.–27. mai 2021. a;

B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 21. aprill 2021. a;
B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 21.–23. aprill 2021. a;

Matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a;

Valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021. a;

Valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 9.–10. juuni 2021.a;

Valikeksam inglise keeles (suuline) – 11. juuni 2021. a.