Kooli väärtused

Kooli kultuuri iseloomustavad neli põhiväärtust, mida jagavad meie kooli õpetajad, õpilased ja lapsevanemad:

  • Kanname hoolt enda ja kaaslaste eest. Peame lugu nii meiega sarnaste veendumuste kui ka meist erinevatest inimestest ja arvamustest.
  • Püstitame kõrgeid eesmärke, ei karda töös vigu teha ja tulemuse saavutamise nimel otsast peale alustada.
  • Usume sellesse, mida ette võtame.
  • Omandame ja saame rõõmuga uusi teadmisi ja jagame oma kogemusi teistega.

Kooli mission

Kooli missiooniks on luua Eesti riigi nõuetele vastav koolimudel, kus iga laps saab teadmisi ja oskusi haridustee jätkamiseks ning tööturul konkureerimiseks.


Kooli visioon

Mitmekülgset põhiharidust võimaldav kool, mis aitab õpilastel kujuneda uudishimulikeks, empaatiavõimelisteks ja haritud inimesteks.


Meie pedagoogid


Koolis töötavad pidevalt arenevad ja aktiivselt ainealastes täiendõppes osalevad  õpetajad, kellel on tugev ettevalmistus, head teadmised laste psühholoogiast, pikk töökogemus ja arusaam õppe-ja kasvatusttegevuse planeerimisel ja realiseerimisel arvestada õpilaste individuaalseid vajadusi ja võimeid.


Meie õpilased

Koolis õpivad püüdlikud, võimekad, loovad, andekad ja aktiivsed õpilased, kes teevad sporti, järgivad tervislikku eluviisi, osalevad projektides ja erinevates üritustes, esitades kooli linna, maakonna ja riigi tasemel.