22. veebruar 2024 kell 17:30 toimub tutvustav kohtumine nende lastega, kes alustavad oma kooliteed 1. septembril 2024.a ning nende vanematega.

Lastele pakutakse hariduslikku programmi, mida viivad läbi kooli õpetajad.

Selle aja jooksul saavad vanemad suhelda kooli juhtkonnaga.

Teemad vanematega aruteluks:

  • Õppetöö korraldus Slaavi põhikoolis.
  • Vastuvõtu tingimused Slaavi põhikooli 1. klassi.

Palun võtke kaasa harilik pliiats ja värvilised pliiatsid

Kohtumisel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine (vajutage lingile).

9.klasside lastevanemate koosolek toimub 13. detsembril kell 17.30 Kohtla-Järve Gümnaasiumi hoones.

Päevakord:
1. Kohtla-Järve Gümnaasiumi õppimisvõimalustega tutvumine
2. Proovi eksamite tulemused
3. Põhikooli lõpetamise tingimused

Hoolekogu koosolek toimub 6. detsembril kell 17:30.

Päevakord:

  1. Kooli arengukava 2024-2026 läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli arengukava ning selle muudatuste kohta.
  2. Koolisöökla töö monitooring.
  3. Muud küsimused.

Lehekülg 1 / 2