2024/2025. õppeaastal alustavad kõikides Eesti koolides 1. klasside õpilased õppetööd täies mahus eesti keeles ja ühtsete ainekavade alusel.

4. klasside õpilased alustavad samuti kõikide õppeainete õppimist täielikult eesti keeles.

Eelmise õppeaasta õppekeelest aga sõltub, millise metoodika alusel toimub nii eesti keele kui ka eestikeelne aineõpe.

Haridus- ja Teadusministeeriumi ametlik info
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning teiste seaduste muutmise seadus (eestikeelsele õppele üleminek)
Korduma kippuvad küsimused

Tutvu meie kooliga!
KJSP tegevusplaan 2022-2025