Image
Koolipsühholoog

Veronika Bograya

Kabinet 305A
Tel. +372 5324 2608
veronika.bograya@kjsp.ee


Koolipsühholoogi ülesanded:


Toetab laste arengut nõustab õpilasi, lapsevanemaid ning klassijuhatajaid märkab abivajajaid, teavitab abivõimalustest ning leiab olukorra parendamiseks sobivad spetsialistid õpiraskuste korral aitab välja selgitada õpiraskuste põhjused.
 
Image
Sotsiaalpedagoog

Valentina Šestero

Kabinet 310
Tel. +372 5307 0535
valentina.sestero@kjsp.ee


Sotsiaalpedagoogi ülesanded:


Nõustab koolielu puudutavates küsimustes ja tegeleb ennetustööga
märkab abivajajaid, teavitab abivõimalustest ning leiab olukorra parendamiseks sobivad spetsialistid
toetab õpilase ja tema lähivõrgustiku toimetulekut