Image
Sotsiaalpedagoog

Valentina Šestero

Kabinet 310
Tel. +372 5307 0535
valentina.sestero@kjsp.ee


Sotsiaalpedagoogi ülesanded:


Nõustab koolielu puudutavates küsimustes ja tegeleb ennetustööga
märkab abivajajaid, teavitab abivõimalustest ning leiab olukorra parendamiseks sobivad spetsialistid
toetab õpilase ja tema lähivõrgustiku toimetulekut