1. klassi õpilastele

7. september 2023

Loovtööde infotund - Инфочас по написанию творческих работ

29. september 2023

Loovtööde teemade valik õpilaste poolt – Выбор темы и руководителя

13. oktoober 2023

Loovtöö kavandamine, ajakava koostamine – Планирование творческой работы, составление графика 

19. jaanuar 2024

I vahekokkuvõte – I промежуточный отчёт

Märts 2024

Töö vormistamine, korrektuur – Оформление работы, поправки

15. märts 2024

II vahekokkuvõte – II промежуточный отчёт

5. aprill 2024

Eelmise õppeaasta parimate loovtööde esitlemise seminaar – Семинар «Ярмарка идей». Представление лучших творческих работ прошлого года

19. aprill 2024

Loovtööde esitamise tähtaeg - Срок предоставления творческих работ

17. mai 2024

Loovtööde kaitsmine - Защита творческих работ