1. klassi õpilastele

8. september 2022

Loovtööde infotund - Инфочас по написанию творческих работ

30. september 2022

Loovtööde teemade valik õpilaste poolt – Выбор темы и руководителя

14. oktoober 2022

Loovtöö kavandamine, ajakava koostamine – Планирование творческой работы, составление графика 

20. jaanuar 2023

I vahekokkuvõte – I промежуточный отчёт

Märts 2023

Töö vormistamine, korrektuur – Оформление работы, поправки

24. märts 2023

II vahekokkuvõte – II промежуточный отчёт

6. aprill 2023

Eelmise õppeaasta parimate loovtööde esitlemise seminaar – Семинар «Ярмарка идей». Представление лучших творческих работ прошлого года

21. aprill 2023

Loovtööde esitamise tähtaeg - Срок предоставления творческих работ

19. mai 2023

Loovtööde kaitsmine - Защита творческих работ