1. klassi õpilastele

30. september 2021

Loovtööde teemade valik õpilaste poolt – Выбор темы и руководителя 

15. oktoober 2021

Loovtöö kavandamine, ajakava koostamine – Планирование творческой работы, составление графика  

21. jaanuar 2022

I vahekokkuvõte – I промежуточный отчёт 

Märts 2022

Töö vormistamine, korrektuur – Оформление работы, поправки 

25. märts 2022

II vahekokkuvõte – II промежуточный отчёт 

1. aprill 2022

Eelmise õppeaasta parimate loovtööde esitlemise seminaar – Семинар «Ярмарка идей». Представление лучших творческих работ прошлого года

14. aprill 2022

Loovtööde esitamise tähtaeg - Срок предоставления творческих работ

20. mai 2022

Loovtööde kaitsmine - Защита творческих работ