kool_sugis.jpg

Tere tulemast kooli!

Praegune Kohtla – Järve Slaavi Põhikool on asutatud 1965. aastal ja on munitsipaalkoolina tegutsenud erinevates vormides üle viiekümne aasta. Selles koolis on varem töötanud keskkool (gümnaasium) ja praegu on selles koolihoones põhikool. Koolil on üle kümne aasta kogemust keelekümblusmetoodika juurutamisel. Käesoleval ajal on koolis varane ja hiline keelekümblus. Töös on mitmetes klassides osaline üleminek ainete õpetamisele eesti keeles (1.- 8.kl).

Riikliku õppekava täitmisel peetaks koolis tähtsaks kultuuridevaheliste suhete ja sidemete loomist, arendamist ja säilitamist. See teema on läbiv eriti kirjanduse, kunsti, ajaloo ja  keelte õpetamisel.

Tänu erinevatele projektidele on koolikollektiiv leidnud koostööpartnereid teistest Eestimaa koolidest ja välisriikidest. Selline koostöö arendab keeleoskust ja annab kogemust selleks, et koos tegutseda, töötada ja kogemusi vahetada.

Pakutakse koostöövõimalust meie linna lasteaedadele, et lastel tekiks huvi meie kooli vastu ja siin esimeses klassis oma kooliteed alustada.

Meie Koolis

0
Õpilased
0
Õpetajad
0
Töötajad

МЫ ГОТОВЫ ПОМОЧЬ! КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ НА ПЕРИОД ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Если у тебя возникли проблемы с э-почтой и Google Classroom, то здесь на помощь придут наши инфоспециалисты:
Сергей Кряталов - infojuht@kjsp.ee, тел. +372 5450 2077;
Елена Рейси - jelena.reisi@kjsp.ee; тел. +372 5190 5814

Если тебе не хватает информации о том, как выполнять задания, которые дал учитель, сроках и оценках, то самое разумное в первую очередь задать вопрос самому учителю. Сделать это можно двумя способами:
   1. Написать вопрос непосредственно в Google Classroom
   2. Отправить письмо на э-почту учителя. Все адреса найдёшь на сайте школы https://kjsp.ee/index.php/ru/struktuur/opetajad

NB! Руководство для учащихся по выполнению заданий в google classroom

Помощник для учеников по работе в Google Classroom: 
https://support.google.com/edu/classroom#topic=9050121

 


Если тебя волнуют любые темы, касающиеся организации учёбы, оценивания и пр., то на эти вопросы ответит завуч школы Юлия Кропачева - julia.kropatseva@kjsp.ee; тел. +372 5193 6132

На общие вопросы по работе школы отвечает наш директор Светлана Владимирова - svetlana.vladimirova@kjsp.ee, тел. +372 524 1282

Школьная медицинская сестра отвечает на вопросы по телефону 5233267
 
Инструкцию по входу в среду Google Класс можете найти здесь...

Koolikappid
Lugupeetud lastevanemad!

Kapi üüritasu on 10 eurot. Kapi eest tuleb tasuda kooli arvelduskontole (saaja: Kohtla-Järve Slaavi Põhikool, a/a EE711010220011630019 selgitus: Kapp, klass, õpilase nimi)

Переход на систему электронных журналов Stuudium

Уважаемые родители!

С начала нового учебного года наша школа переходит из системы электронных журналов eKool в систему Stuudium. В связи с этим, с нового 2020/2021 учебного года у вас возникает необходимость создать новый аккаунт «родителя». Это необходимо сделать начиная с 1 сентября.

Инструкция по созданию аккаунта родителя в Stuudium здесь: https://drive.google.com/file/d/1soL3DTxyXSGXbamWMVNdINHg4g9I3sVU/view.

!!! Обращаем внимание на то, что вы создаете аккаунт «родителя» для себя и эти данные не должны быть доступны вашему ребёнку. Для детей аккаунты будут созданы автоматически со школьными электронными адресами. О них дети будут оповещены на первой учебной неделе.

Убедительно просим при регистрации заполнять ВСЕ поля (даже те, что без “звёздочек”) на ВСЕХ официальных представителей ребёнка (мать, отец, опекун и т.д.).

Для тех родителей, кто не сможет справиться самостоятельно с созданием собственного аккаунта в Stuudium, 2 сентября в 17:30будет проведено очное обучение в стенах школы Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться перейдя по ссылкеhttps://forms.gle/cUsSkUvFnt2dajMp9

Для тех родителей, кто не сможет присоединиться к обучению 2 сентября в школе, 10 сентября в 18:00 будет проведен онлайн-курс. Ссылка на онлайн курс:
meet.google.com/qmd-bdzn-rvp

По всем вопросам, касающихся Stuudium, можете обращаться к Елене Рейси (jelena.reisi@kjsp.ee).

Питание учащихся в школьной столовой c 02.09 - 16.10.2020


Söögivahetunnid
Время питания
Klass
Класс
2. tunnil
на 2-м уроке 
9.40 - 9.55   1А, 1С, 1D, 2D, 3-4D
peale 2. tundi
после 2-го урока 
9.55 - 10.10   3С, 4А, 4С,5А, 5В, 5С
2. tunnil
на 3-м уроке
10.40 - 10.55  2А, 2В, 3А, 3В
peale 3. tundi
после 3-го урока
10.55 -11.10  6А, 6В, 6С, 7А
peale 4. tundi
после 4-го урока
11.55 - 12.10  7В, 7С, 8А, 8-9Е
peale 5. tundi
после 5-го урока 
12.55 - 13.10  8К, 9А, 9В, 9V, 9C

 
Обращаем внимание, что ученики идут и заходят в столовую в сопровождении учителя/классного руководителя.
 
В период сложной эпидемиологической обстановки учащиеся за собой посуду не уносят. Это делают дежурные и работники столовой.

НУЛЕВИЧКИ


Мы запускаем регистрацию в подготовительный класс под кодовым названием «НУЛЕВИЧКИ»

Дорогие родители, заполняйте э-анкету и приходите на первое родительское собрание 10 сентября 2020 в 17:30, чтобы познакомиться лично с нашей школой и ведущими учителями – Татьяной Константиновной Григорьевой и Külli Krall!

Анкета для регистрации ребёнка в подготовительный класс
https://bit.ly/2WeSzIl

До встречи в сентябре!

TREENINGUTE TAASALUSTAMINE


Anname teada, et alates 18.maist 2020 saab taasalustada treeningutega Kohtla-Järve linna territooriumil asuvatel staadionitel, spordiväljakutel, välijõulinnakutel ja spordisaalides (edaspidi treeningpaik), kui osalejaid on maksimaalselt kümme ning järgitakse 2+2 reeglit (koos tohib liikuda üksi või kahekesi ning teistega tuleb hoida vähemalt 2- meetrist vahet).

Pöörame tähelepanu, et registreerimine toimub ainult e-posti olga.pessi@kjsp.ee 

Loe lähemalt...

Kontakt andmed

Kohtla-Järve Slaavi Põhikool
Pärna 49
30326, Kohtla-Järve
Tel. 335 5331
info@kjsp.ee