kool_sugis.jpg

Tere tulemast kooli!

Kool oli asutatud 1965.a ja on tegutsenud munitsipaalkoolina viiekümne aasta jooksul, aga erivates vormides - nii keskkooli, gümnaasiumi kui ka põhikoolina, ning tänu sellele koolil on tekkinud oma eripära. Riikliku õppekava täitmise kõrval peab kool tähtsaks ka  kultuuridevaheliste suhete loomist, arendamist ja säilitamist; läbi kultuuri ja ajaloo tundmist keelte õpetamist.

Tänu rahvusvahelistele projektidele on koolil palju koostööpartnereid väljaspool riiki, mis annab õpilastele ja õpetajatele arendada nii keelte oskusi, kui ka arendada ennast kultuuri taustal ja ainealastes tegevustes. Kool peab väga tähtsaks keelte õppimisel ja õpetamisel atraktiivse ja kaasaegse keelekeskkonna loomist. Koolil on kümneaastane kogemus keelekümblusmetoodika rakendamisel, hetkel töötavad koolis keelekümblusklassid (varane ja hiline), samas toimub sihikindel üleminek aineõpele eesti keeles kõikides kooliastmetes mitmetes klassides (1.-8.kl).

Meie Koolis

0
Õpilased
0
Õpetajad
0
Töötajad

Vanematele

Kontakt andmed

Kohtla-Järve Slaavi Põhikool
Pärna 49
30326, Kohtla-Järve
Tel. 335 5331
info@kjsp.ee