Täitmata ametikohad


KOHTLA-JÄRVE JÄRVE SLAAVI PÕHIKOOL võtab alates 1.septembrist 2020.a konkursi korras tööle:


• EESTI KEELE TEISE KEELENA ÕPETAJA 1,0 ametikoha;
• LOODUSAINED (eesti õppekeelega) 1,0 ametikoha;
• SOTSIAALAINED (eesti õppekeelega) osaline koormus;
• ERIPEDAGOOG  1,0 ametikoha


Avaldus, elulookirjeldus (CV) ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata aadressil Kohtla-Järve Slaavi Põhikool, Pärna 49, 30326 Kohtla-Järve või info@kjsp.ee 

Täiendav info tel 33 55331.

Контактные данные

Kohtla-Järve Slaavi Põhikool
Pärna 49
30326, Kohtla-Järve
Tel. 33-55-331
info@kjsp.ee