Image

В школе

0
Учеников
0
Учителей
0
Специалиста и персонала

НУЛЕВИЧКИ


Мы запускаем регистрацию в подготовительный класс под кодовым названием «НУЛЕВИЧКИ»

Дорогие родители, заполняйте э-анкету и приходите на первое родительское собрание 10 сентября 2020 в 17:30, чтобы познакомиться лично с нашей школой и ведущими учителями – Татьяной Константиновной Григорьевой и Külli Krall!

Анкета для регистрации ребёнка в подготовительный класс
https://bit.ly/2WeSzIl

До встречи в сентябре!

TÄITMATA AMETIKOHAD


KOHTLA-JÄRVE JÄRVE SLAAVI PÕHIKOOL võtab alates 1.septembrist 2020.a konkursi korras tööle:


• EESTI KEELE TEISE KEELENA ÕPETAJA 1,0 ametikoha;
• LOODUSAINED (eesti õppekeelega) 1,0 ametikoha;
• SOTSIAALAINED (eesti õppekeelega) osaline koormus;
• ERIPEDAGOOG  1,0 ametikoha


Avaldus, elulookirjeldus (CV) ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata aadressil Kohtla-Järve Slaavi Põhikool, Pärna 49, 30326 Kohtla-Järve või info@kjsp.ee 

Täiendav info tel 33 55331.

treeningute taasalustamine


Anname teada, et alates 18.maist 2020 saab taasalustada treeningutega Kohtla-Järve linna territooriumil asuvatel staadionitel, spordiväljakutel, välijõulinnakutel ja spordisaalides (edaspidi treeningpaik), kui osalejaid on maksimaalselt kümme ning järgitakse 2+2 reeglit (koos tohib liikuda üksi või kahekesi ning teistega tuleb hoida vähemalt 2- meetrist vahet).

Pöörame tähelepanu, et registreerimine toimub ainult e-posti olga.pessi@kjsp.ee 

Loe lähemalt...