HOOLEKOGU TÖÖPLAAN 2020.-2021. ÕPPEAASTAKS

 

Kinnitatud hoolekogu koosolekul nr 2 21.10.2020.a.

 

 

Tegevuste eesmärgid:

  1. anda arvamuse kooli dokumentide kehtestamiseks ja muutmiseks;
  2. anda hinnangu õppe- ja kasvatustegevuse, huvitegevuse ning kooli töökorralduse kohta;
  3. teha linnavalitsusele ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

 

 

Aeg

            Tegevuse sisu

Vastutavad isikud

Oktoober

Hoolekogu esimehe, esimehe asendaja ja protokollija valimine. Hoolekogu tööplaani 2020.-2021. õppeaastaks kinnitamine

Svetlana Vladimirova

November

Koolisöökla töökorraldusega tutvumine

Aleksandr Naumtšuk

Detsember

Osalemine kooli/linna üritustel

Kõik hoolekogu liikmed

Jaanuar

Õppe- ja kasvatustöö tulemuste analüüs

Hoolekogu liikmed

Veebruar

Vaimse ja füüsilise turvalisuse korraldamine koolis

Anna Pivneva

Märts

Tutvumine kooli eelarvega 2021.aastaks.

Ressursside sihipärase kasutamise analüüs.

Svetlana Vladimirova

Aprill

Kooli õppekava 2021.-2022.aa arutlemine

Svetlana Vladimirova

Mai

Tugiisikute teema kooli dokumentides kajastamine

Ljubov Dorošenko

Juuni

Kooli õppekava 2021.-2022.aa arutlemine

Svetlana Vladimirova

August

Tutvumine 2020.-2021.õ-a  õppe-kasvatustöö tulemustega

Hoolekogu tegevuse aruanne

Svetlana Vladimirova

 

Anna Pivneva

 

 

Anna Pivneva

Hoolekogu esimees