Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

 
1. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

  1) eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 8. mai 2019. a;

  2) matemaatika (kirjalik) – 15. mai 2019. a.

 

2. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:

  1) loodusõpetus (kirjalik) – 2. oktoober 2018. a.

 

3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

  1) eesti keel/eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 14. mai 2019. a;

  2) matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2019. a;

  3) vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 29. mai 2019. a.

 

4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:

  1) loodusõpetus (kirjalik) – 25. september 2018. a.

Vanematele

Kontakt andmed

Kohtla-Järve Slaavi Põhikool
Pärna 49
30326, Kohtla-Järve
Tel. 335 5331
info@kjsp.ee