Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

I kooliaste 

  1. klassi õpilastele (elektrooniliselt):
  • loodusvaldkond: 1.–2. oktoober 2019
  1. klassi õpilastele (paberil):
  • vene keeles: 12. mai 2020

II kooliaste

  1. klassi õpilastele (elektrooniliselt):
  • loodusvaldkond: 24 - 25. september 2019
  1. klassi õpilastele (elektrooniliselt):
  • eesti keeles teise keelena: 13. mai 2020
  • vene keeles (vene õppekeelega koolid): 20. mai 2020

Vanematele

Kontakt andmed

Kohtla-Järve Slaavi Põhikool
Pärna 49
30326, Kohtla-Järve
Tel. 335 5331
info@kjsp.ee