Lõpueksamid


Lõpueksamid 2016-2017. õ.a.

eesti keel teise keelena (kirjalik) – 29. mai 2017. a;
eesti keel teise keelena (suuline) – 29.–31. mai 2017. a;

matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2017. a;

valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2017. a;
valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2017. a

Vanematele

Kontakt andmed

Kohtla-Järve Slaavi Põhikool
Pärna 49
30326, Kohtla-Järve
Tel. 335 5331
info@kjsp.ee