Lõpueksamid


Lõpueksamid 2019-2020. õ.a.

  • eesti keel teise keelena (kirjalik): 27. mail 2020

eesti keel teise keelena (suuline): 27.-29. mail 2020

  • matemaatika: 4. juunil 2020
  • valikeksam: 10. juunil 2020 vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses vene või inglise keeles

Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.

Vanematele

Kontakt andmed

Kohtla-Järve Slaavi Põhikool
Pärna 49
30326, Kohtla-Järve
Tel. 335 5331
info@kjsp.ee