Loovtöö valmistamise graafik 7.klasside õpilastele27. september 2019

Loovtööde teemade valik õpilaste poolt 

11. oktoober 2019

Loovtöö kavandamine, ajakava koostamine – Планирование творческой работы, составление графика 

17. jaanuar 2020

I vahekokkuvõte

märts 2019

Töö vormistamine, korrektuur

20. märts 2020

II vahekokkuvõte

27. märts 2020

Eelmise õppeaasta parimate loovtööde esitlemise seminaar

17. aprill 2020 

Loovtööde esitamise tähtaeg

15. mai 2020

Loovtööde kaitsmine

Vanematele

Kontakt andmed

Kohtla-Järve Slaavi Põhikool
Pärna 49
30326, Kohtla-Järve
Tel. 335 5331
info@kjsp.ee