kool_sugis.jpg

Tere tulemast kooli!

Praegune Kohtla – Järve Slaavi Põhikool on asutatud 1965. aastal ja on munitsipaalkoolina tegutsenud erinevates vormides üle viiekümne aasta. Selles koolis on varem töötanud keskkool (gümnaasium) ja praegu on selles koolihoones põhikool. Koolil on üle kümne aasta kogemust keelekümblusmetoodika juurutamisel. Käesoleval ajal on koolis varane ja hiline keelekümblus. Töös on mitmetes klassides osaline üleminek ainete õpetamisele eesti keeles (1.- 8.kl).

Riikliku õppekava täitmisel peetaks koolis tähtsaks kultuuridevaheliste suhete ja sidemete loomist, arendamist ja säilitamist. See teema on läbiv eriti kirjanduse, kunsti, ajaloo ja  keelte õpetamisel.

Tänu erinevatele projektidele on koolikollektiiv leidnud koostööpartnereid teistest Eestimaa koolidest ja välisriikidest. Selline koostöö arendab keeleoskust ja annab kogemust selleks, et koos tegutseda, töötada ja kogemusi vahetada.

Pakutakse koostöövõimalust meie linna lasteaedadele, et lastel tekiks huvi meie kooli vastu ja siin esimeses klassis oma kooliteed alustada.

Meie Koolis

0
Õpilased
0
Õpetajad
0
Töötajad

НУЛЕВИЧКИ


Мы запускаем регистрацию в подготовительный класс под кодовым названием «НУЛЕВИЧКИ»

Дорогие родители, заполняйте э-анкету и приходите на первое родительское собрание 10 сентября 2020 в 17:30, чтобы познакомиться лично с нашей школой и ведущими учителями – Татьяной Константиновной Григорьевой и Külli Krall!

Анкета для регистрации ребёнка в подготовительный класс
https://bit.ly/2WeSzIl

До встречи в сентябре!

TÄITMATA AMETIKOHAD


KOHTLA-JÄRVE JÄRVE SLAAVI PÕHIKOOL võtab alates 1.septembrist 2020.a konkursi korras tööle:


• EESTI KEELE TEISE KEELENA ÕPETAJA 1,0 ametikoha;
• LOODUSAINED (eesti õppekeelega) 1,0 ametikoha;
• SOTSIAALAINED (eesti õppekeelega) osaline koormus;
• ERIPEDAGOOG  1,0 ametikoha


Avaldus, elulookirjeldus (CV) ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata aadressil Kohtla-Järve Slaavi Põhikool, Pärna 49, 30326 Kohtla-Järve või info@kjsp.ee 

Täiendav info tel 33 55331.

TREENINGUTE TAASALUSTAMINE


Anname teada, et alates 18.maist 2020 saab taasalustada treeningutega Kohtla-Järve linna territooriumil asuvatel staadionitel, spordiväljakutel, välijõulinnakutel ja spordisaalides (edaspidi treeningpaik), kui osalejaid on maksimaalselt kümme ning järgitakse 2+2 reeglit (koos tohib liikuda üksi või kahekesi ning teistega tuleb hoida vähemalt 2- meetrist vahet).

Pöörame tähelepanu, et registreerimine toimub ainult e-posti olga.pessi@kjsp.ee 

Loe lähemalt...

Vanematele

Kontakt andmed

Kohtla-Järve Slaavi Põhikool
Pärna 49
30326, Kohtla-Järve
Tel. 335 5331
info@kjsp.ee