Hoolekogu koosolek

Hoolekogu koosolek toimub 21.mail kell 17:30.

Päevakord:

1. Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli põhimääruse arutlemine ning selle muudatuste kohta arvamuse avaldamine
2. Kohtla-Järve Linnavolikogu otsuse „Kohtla-Järve linna munitsipaalkoolide ümberkorraldamine“ eelnõu arutlemine
3. Kohtla-Järve Linnavolikogu otsuse „Kohtla-Järve Järve Kooli uue koolihoone asukoha määramine“ eelnõu arutlemine
4. Varia