Kohtla-Järve Slaavi Põhikool kuulutab välja avaliku konkursi direktori asetäitja majandusalal ametikoha täitmiseks

Nõuded kandidaadile:

  • vastavad kvalifikatsiooni nõuetele;
  • valdkonnaga seotud seadusandluse tundmine;
  • meeskonnatöö oluliseks pidamine;
  • oskus kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, arvutiprogramme ja andmebaase;
  • soovitavalt töökogemus majanduse alal.

Kallid õpilased ja kolleegid!

24.veebruaril 2018 tähistab meie riik ilusat ja sümboolset aastapäeva – oma sajandat sünnipäeva. 100 aastat – nii ilus arv ja kui palju sündmusi, elamusi mis mahub sellesse aega, kui tähtis on see arv  Eestimaa elanike jaoks. Saja aasta jooksul on Eestis aset leidnud palju erinevaid ajaloolisi sündmusi, mis kõik ei lõppenud alati nii nagu me oleksime soovinud ning sellele vaatamata on andnud need sündmused positiivset tuge riigi ja selle elanike arengule ja edasiliikumisele. Meie riik osales Euroopa Liidu ja maailma poliitilise kaardi loomisel ja arendamisel, osutas tuge teistele riikidele, kes seda vajasid ning tundis teiste partner-riikide toetust rasketel aegadel. Eestimaa pööras suurt tähelepanu rahvusliku identiteedi, eesti keele ja kultuuri säilitamisele ja arendamisele, hoolitses oma elanike eest tagades rohkem võimalusi heale elukvaliteedile ja turvalisusele.

Vanematele

Kontakt andmed

Kohtla-Järve Slaavi Põhikool
Pärna 49
30326, Kohtla-Järve
Tel. 335 5331
info@kjsp.ee