Kohtla-Järve koolivõrgu ümberkorraldamine

Prindi

Edastame Teile Kohtla-Järve Linnavolikogu 20. septembri 2017. a otsuse nr 229 „Kohtla-Järve koolivõrgu ümberkorraldamine“ ning 28. veebruari 2019.a otsuse nr 67 „Kohtla-Järve Linnavolikogu 20. septembri 2017. a otsuse nr 229 „Kohtla-Järve koolivõrgu ümberkorraldamine“ muutmine“ ärakirjad.