Ilusat Eesti Vabariigi sünnipäeva!

Kallid õpilased ja kolleegid!

24.veebruaril 2018 tähistab meie riik ilusat ja sümboolset aastapäeva – oma sajandat sünnipäeva. 100 aastat – nii ilus arv ja kui palju sündmusi, elamusi mis mahub sellesse aega, kui tähtis on see arv  Eestimaa elanike jaoks. Saja aasta jooksul on Eestis aset leidnud palju erinevaid ajaloolisi sündmusi, mis kõik ei lõppenud alati nii nagu me oleksime soovinud ning sellele vaatamata on andnud need sündmused positiivset tuge riigi ja selle elanike arengule ja edasiliikumisele. Meie riik osales Euroopa Liidu ja maailma poliitilise kaardi loomisel ja arendamisel, osutas tuge teistele riikidele, kes seda vajasid ning tundis teiste partner-riikide toetust rasketel aegadel. Eestimaa pööras suurt tähelepanu rahvusliku identiteedi, eesti keele ja kultuuri säilitamisele ja arendamisele, hoolitses oma elanike eest tagades rohkem võimalusi heale elukvaliteedile ja turvalisusele.

Periood pikkusega 100 aastat lõpeb, aga samas algab uus etapp riigi ja selle elanike arengus. Meil on saavutusi ja edusamme erinevates elusfäärides, nt kultuuris ja spordis, infotehnoloogiates ja hariduses ning Eestimaa on konkurentsivõimeline maailma tasemel. Kõikide nende saavutuste eest seisavad inimesed, igaühe panus ühistegevusesse on tähtis ja annab võimalusi arendada meie riiki veelgi paremaks ja tagada selle heaolu.

Kallis Eestimaa, täna meie, Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli õpilased ja töötajad, õnnitleme sind sajanda sünnipäeva puhul ja tähistame selle pidulike üritustega. Elagu, meie Eesti!

Irina Putkonen
Kooli direktor

Vanematele

Kontakt andmed

Kohtla-Järve Slaavi Põhikool
Pärna 49
30326, Kohtla-Järve
Tel. 335 5331
info@kjsp.ee